خانه / فلزیاب پالسی چیست؟

فلزیاب پالسی چیست؟

فلزیاب پالسی چیست؟

فلزیاب پالسی یک میدان مغناسیطی در اطراف دیسک جستو جو گر خود ایجاد میکند.و به محض قرار گرفتن جسم فلزی در محدوده میدان مغناسیطی فلزیاب بزرگی و شدت میدان مغناسیطی ناشی از دستگاه تغییر پیدا کرده و بدین ترتیب دستگاه فلزیاب وجود اجسام فلزی را در فضای اطراف تشخیص میدهد …

ادامه نوشته »ارسال