خانه / ردیاب ها

ردیاب ها

ردیابها

ردیاب چیست؟ وسیله ای که از راه دور فلز را بتواند شناسایی کند! در حال حاضر هیچ فلزیابی که بتواند از راه دور به صورت منطقی و علمی فلز ر اشناسایی کند وجود ندارد و همه ردیابها در کل حالت تجربی دارند که بر اساس تجربه طی سالیان سال به …

ادامه نوشته »ارسال